Mrduja

Otoci Brač i Šolta udaljeni su svega 800 metara, no ako nemate svoj “kaić” ili neko drugo plovilo, za gušte, onda su mnogo dalji nego što je realna udaljenost među njima. No nepostojanje direktne brodske veze je situacija koja se mijenja jednom godišnje u trajanju dva dana. Naime, legenda o Mrduji, bila je poticaj za povezivanje i približavanje dvaju otoka te je tako 2008. godine organizirana prva manifestacija “Potezanje Mrduje”.

Ova dva dana godišnje direktna brodska veza između Brača i Šolte stanovnicima otoka kao i gostima pruža priliku da posjete drugi otok i upoznaju ga, a sve to u cilju obogaćivanja turističke ponude oba mjesta.

Cjelokupna manifestacija “Potezanje Mrduje” sastoji se od tri dijela. Prvi dio, “užežin”, održava se dan prije “Potezanja” na jednom od otoka u večernjim satima u vidu pučke fešte sa muzikom uživo, drugi dio se održava u poslijepodnevnim satima drugog dana manifestacije u akvatoriju otočića Mrduja, gdje se na dvije strane sakupljaju brodice sa oba otoka i veslanjem pokušavaju na svoju stranu nategnuti uže zavezano za Mrduju. Za to vrijeme ŠGZ “Olinta” glazbom bodri sudionike, gosti sa brodova navijaju i pjevaju, nadajući se da će te godine brodice s njihova otoka odnijeti pobjedu, to jest da će “Mrduja bit’ njihova”. Nakon središnjeg događaja na moru, svi sudionici povlače se u svoje luke kako bi se pripremili za glavnu zabavu i proslavu pobjednika. Završna “fešta” svake se godine odvija na drugom otoku.

U provedbu manifestacije uključeni su i kulturni te tradicionalni resursi oba otoka, pa tako svake godine na “Potezanju” sudjeluju i limene glazbe, klape, kulturno umjetnička društa i udruge.