Bobovišće na moru

JANIĆ – BREBRIĆ JASENKA
BOBOVIŠĆE nm
Telefon: 634-237 / 0917660883
e-mail: jjbrebric@yahoo.com

JELINČIĆ ANTE
VIČJA VALA BOBOVIŠĆE NM
Telefon: 091 573 3396

SAPUNAR MIRJANA
BobovišĆe n/m
Telefon: 0919352387

BALDASARI LIDIJA
BOBOVIŠĆA nm
Telefon: 098357660 / 634076

TOKIĆ DAVORKA
BOBOVIŠĆA nm
Telefon: 098-1789558/634-177

ALUJEVIĆ MIROSLAVA
BOBOVIŠćE nm
Telefon: 098 9828040 /021 320901

ALUJEVIĆ ANTICA
BOBOVIŠĆE n/m
Telefon: 021 634022 ,021 515605
e-mail: antica.alujevic@inet.hr

IVANČIĆ SREĆKO
Vičja Luka BOBOVIŠĆE n/m
Telefon: 021/634-244 0918817641

BREŠKOVIĆ ĐURĐICA 21404
Bobovišće n/m
Telefon: 0915969560

KOŠĆINA BRANKA
Mihoj Rat 21404 BOBOVIŠĆA nm
Telefon: 634049

ANTIČEVIĆ ILONKA
BOBOVIŠĆA nm
Telefon: 021/63407
FILIPOVIĆ ČUGURA TONI
UVALA OSIBOVA , KALINA
Telefon: 0912641991 / 636 740

Uvala Osibova

GAVA WATERMAN RESORT

Adresa: Nadosibova I/118, 21405 Milna
E-mail: reception@gava-resort.com

Telefon: 021 640 253

KUĆA LAVANDA
Lavanda
Kalina 28, Osibova, 21405 MIlna
www.kuca-lavanda-desic-brac.hr

VILLA CASABIANCA
Casabianca
BUKVIĆ ASIJA
MILNA, OSIBOVA
Telefon- 0917504710
asija.bukvic@gmail.com

DALMATINSKA KUĆA
Dalmatinska kuća
Vl.Damir Tomas
Osoba za kontakt Tea Tomas
098 954 1580
tea.tomas@yahoo.com

ROGOŠIĆ IVAN

OSIBOVA 21405 MILNA
Telefon: 098-1909448

RADMAN ZAGA
OSIBOVA , 21405 MILNA
0915120372

BAŠIĆ SLAVICA
OSIBOVA bb 21405 MILNA
Telefon: 021/636751 021/378 933 /0915755508
e-mail: slavabasic@hotmail.com

HALUŽAN KATICA
OSIBOVA 21405 MILNA
Telefon: 091/1617807

VILLA BRAVURA

GLAVICA bb 21405 MILNA
Telefon: +38598263800, +38598766583
E-mail: info@villa-bravura.com
www.villa-bravura.com

APARTMANI BABIĆ

KALINA 62, 21405 MILNA
Telefon: +385992438969
e-mail: apartmani.ruza@gmail.com
www.apartmani-babic.hr